weideweelde
  • “Ik ben trots als ik de kuikens zie in de wei.”

    Boer Jelle

Ten Boer

Bloemrijke weides bij boer Adrian

“Ik heb dankzij het Weide Weelde Fonds ongeveer 9 hectare weiland door kunnen zaaien met graslandkruiden. Door het grasland actief te verschralen krijg je een andere vegetatie. Er ontstaat een kruidenrijke weide vol bloemen waar insecten op afkomen en weidevogels graag broeden. Tot na het broedseizoen laat ik die percelen met rust, zodat de vogels rustig kunnen broeden, de kuikens veilig kunnen opgroeien en de insecten hun werk kunnen doen. Dat betekent dat ik het maaien uitstel tot na half juni. Van het maaisel maak ik hooi voor het jongvee. De percelen naast de kruidenrijke weides gebruik ik wel gewoon voor mijn koeien. Die diversiteit in het landschap werkt goed en vind ik heel waardevol.”

 

 

BENIEUWD WAT WWF VOOR U ALS BOER KUNT BETEKENEN? DOWNLOAD HET INSCHRIJFFORMULIER