weideweelde
  • “Ik ben trots als ik de kuikens zie in de wei.”

    Boer Jelle

Oudega (SWF)

GREPPELPLASDRAS BIJ BOER JELLE

“Ik heb ongeveer twee derde van een stuk weiland vogelvriendelijk gemaakt. Wat eerst een vlak stuk grond was, zijn nu bolle akkers met greppels die met elkaar in verbinding staan. Een plasdraspomp – met dank aan het Weide Weelde Fonds – zorgt ervoor dat er genoeg water in de greppels blijft staan.

Het perceel is ingezaaid met kruidenrijk mengsel. Dat levert een aantrekkelijk gebied op, zowel voor het oog als voor de weidevogels. Er wordt druk genesteld, mede dankzij de bemesting met ruige stalmest. De vogels vinden in de greppeldrasplas en de mest voldoende voedsel en materiaal voor hun nesten.”

BENIEUWD WAT WWF VOOR U ALS BOER KUNT BETEKENEN? DOWNLOAD HET INSCHRIJFFORMULIER