weideweelde
  • “Ik ben trots als ik de kuikens zie in de wei.”

    Boer Jelle

Gaastmeer

GREPPELPLASDRAS EN KRUIDENRIJK GRASLAND BIJ BOER JELLE

“Ik heb een perceel van 2,5 ha helemaal opnieuw ingericht voor de weidevogels. Het is op ekers gelegd met drie greppels en ingezaaid met een weidevogelkruidenmengsel.

Een plasdraspomp die werkt met zonnepanelen zorgt ervoor dat er water in de greppels komt en blijft, zodat weidevogels er voedsel kunnen vinden. Tot ongeveer 15 juni komen er in dit perceel geen koeien en wordt er niet gemaaid. De weidevogels kunnen daardoor rustig nestelen en de kuikens veilig opgroeien in het kruidenrijke grasmengsel.

Het bijzondere aan dit project is dat er vier partijen bij betrokken zijn. Het Weide Weelde Fonds heeft het project mogelijk gemaakt door een groot deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Daarnaast heeft Provinsje Fryslân een bijdrage geleverd aan de plasdraspomp. Verder heeft het project ‘Koeien en Kruiden’, geïnitieerd door Van Hall Larenstein, onder andere een bijdrage geleverd aan het zaaimengsel. Het project ‘Koeien en Kruiden’ stimuleert de melkveehouder om kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Het initiatief tot dit project heb ik zelf genomen. Ik heb partijen bij elkaar gezocht en zorg gedragen voor de uitvoering.”

BENIEUWD WAT WWF VOOR U ALS BOER KUNT BETEKENEN? DOWNLOAD HET INSCHRIJFFORMULIER