weideweelde
  • “Ik ben trots als ik de kuikens zie in de wei.”

    Boer Jelle

Beroep doen op een bijdrage uit het fonds?

Ben jij een boer met hart voor de natuur en wil je je steentje bijdragen aan meer biodiversiteit? Je kunt dan een project aandragen bij het Weide Weelde Fonds. Vul het aanvraagformulier in en maak duidelijk op welke locatie je een bepaald project wilt doen. Onafhankelijke beoordelaars komen dan langs op de locatie en bekijken of het project ecologische waarde heeft en de investering waard is.

Heb je een vraag of wil je met iemand overleggen? Bel of mail ons op 050 – 82 00 295 en info@weideweelde.nl. Wij helpen je graag verder!

Nieuwsgierig welke projecten al zijn gerealiseerd dankzij het Weide Weelde Fonds? Bekijk ze hieronder.

Benieuwd wat het Weide Weelde Fonds voor jou als boer kan betekenen? Download het formulier

Natuurlijke oever en plasdrassen bij boer Marten

“Bij ons in de polder zijn een natuurvriendelijke oever en een aantal plasdrasgebieden gerealiseerd. Een plasdras is een gebied met water middenin een grasperceel van gemiddeld 5 tot 7 centimeter diep en 50 tot 70 vierkante meter groot. Hier kunnen de weidevogels en kuikens voedsel vinden om aan te sterken en vlieg-vlug te worden.

Het is belangrijk om tijdens een droog voorjaar de weidevogels van voldoende voedsel te voorzien. Om een plasdras gevuld te houden gebruiken we waterpompen die stroom krijgen van zonne-energie.

Het resultaat is duidelijk merkbaar; onze vogelwachters zijn dolblij als ze zien hoe goed het werkt. Fijn dat we dit dankzij het Weide Weelde Fonds in ons gebied konden doen.”

Bloemrijke weides bij boer Adrian

“Ik heb dankzij het Weide Weelde Fonds ongeveer 9 hectare weiland door kunnen zaaien met graslandkruiden. Door het grasland actief te verschralen krijg je een andere vegetatie. Er ontstaat een kruidenrijke weide vol bloemen waar insecten op afkomen en weidevogels graag broeden. Tot na het broedseizoen laat ik die percelen met rust, zodat de vogels rustig kunnen broeden, de kuikens veilig kunnen opgroeien en de insecten hun werk kunnen doen. Dat betekent dat ik het maaien uitstel tot na half juni. Van het maaisel maak ik hooi voor het jongvee. De percelen naast de kruidenrijke weides gebruik ik wel gewoon voor mijn koeien. Die diversiteit in het landschap werkt goed en vind ik heel waardevol.”

Greppelplasdras en kruidenrijk grasland bij boer Jelle

“Ik heb een perceel van 2,5 ha helemaal opnieuw ingericht voor de weidevogels. Het is op ekers gelegd met drie greppels en ingezaaid met een weidevogelkruidenmengsel.

Een plasdraspomp die werkt met zonnepanelen zorgt ervoor dat er water in de greppels komt en blijft, zodat weidevogels er voedsel kunnen vinden. Tot ongeveer 15 juni komen er in dit perceel geen koeien en wordt er niet gemaaid. De weidevogels kunnen daardoor rustig nestelen en de kuikens veilig opgroeien in het kruidenrijke grasmengsel.

Het bijzondere aan dit project is dat er vier partijen bij betrokken zijn. Het Weide Weelde Fonds heeft het project mogelijk gemaakt door een groot deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Daarnaast heeft Provinsje Fryslân een bijdrage geleverd aan de plasdraspomp. Verder heeft het project ‘Koeien en Kruiden’, geïnitieerd door Van Hall Larenstein, onder andere een bijdrage geleverd aan het zaaimengsel. Het project ‘Koeien en Kruiden’ stimuleert de melkveehouder om kruidenrijk grasland in te passen in de bedrijfsvoering. Het initiatief tot dit project heb ik zelf genomen. Ik heb partijen bij elkaar gezocht en zorg gedragen voor de uitvoering.”

Plasdras bij boer Ronnie

“Dankzij het Weide Weelde Fonds hebben we in het najaar van 2018 een plasdras van ongeveer 0,4 hectare kunnen realiseren. Het grondwerk en de pomp zijn gefinancierd uit het fonds. De plasdras heeft glooiende oevers en één zijde is ingezaaid met een meerjarig kruidenmengsel. Daar houden de insecten van en die zijn weer voedsel voor de weidevogels. In de plasdras hebben we een eilandje gemaakt om nog wat meer schuine oevers te creëren.

De plasdras ligt in een perceel van ongeveer 2 hectare. Voor het hele perceel hanteren we een uitgestelde maaidatum om de vogels de kans te geven hun kuikens groot te brengen. Om ze te beschermen tegen vossen hebben we afrastering geplaatst. Ook de afrastering is betaald uit het Weide Weelde Fonds.”

 

Plasdras en natuurvriendelijke oever bij boer Wim

“Met hulp van het Weide Weelde Fonds heb ik in 2018 een plasdraspomp geïnstalleerd en een natuurvriendelijke oever aangelegd. Een sloot is omgetoverd tot plasdras. De oevers zijn schuin afgegraven en de sloot is breder gemaakt. De pomp zorgt ervoor dat er genoeg water in de plasdras blijft door water uit een naastgelegen sloot te pompen.

Ik heb een strook van 15 x 400 meter langs de oever ingezaaid met een kruidenrijk mengsel van meerjarige bloemen. Dat biedt een beschutte plek voor weidevogels, die graag in de buurt van water zijn. Het goede nieuws is dat weidevogels hier inderdaad naartoe trekken; het minder leuke nieuws is dat marters en vossen de vogels weten te vinden.”

Greppelplasdras bij boer Jelle

“Ik heb ongeveer twee derde van een stuk weiland vogelvriendelijk gemaakt. Wat eerst een vlak stuk grond was, zijn nu bolle akkers met greppels die met elkaar in verbinding staan. Een plasdraspomp – met dank aan het Weide Weelde Fonds – zorgt ervoor dat er genoeg water in de greppels blijft staan.

Het perceel is ingezaaid met kruidenrijk mengsel. Dat levert een aantrekkelijk gebied op, zowel voor het oog als voor de weidevogels. Er wordt druk genesteld, mede dankzij de bemesting met ruige stalmest. De vogels vinden in de greppeldrasplas en de mest voldoende voedsel en materiaal voor hun nesten.”